Výzkum a vývoj A kontrola kvality

Již dnes máme to, co budete potřebovat zítra

metalcolor-rd-bloc-1-cs.jpg
INOVACE JSOU NAŠE SILNÁ STRÁNKA

VYTVÁŘÍME ŘEŠENÍ

Ve spolupráci s našimi dodavateli barev a hliníku vyvíjí naše oddělení výzkumu a vývoje nové aplikace. Metalcolor sleduje estetické a technické trendy v moderní architektuře a navrhuje inovativní řešení přizpůsobená vašim potřebám. Při vývoji našich výrobků je hlavní prioritou ochrana životního prostředí. Zdroje využíváme co nejzodpovědněji a snažíme se snižovat množství odpadu.

metalcolor-rd-bloc-2-cs.jpg
OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ

DLOUHÁ ŽIVOTNOST VÝROBKŮ

Neustále zdokonalujeme naše produkty a procesy tak, aby naše laky a výrobky byly ještě odolnější.

Testujeme pomocí různých cyklů zrychleného stárnutí: K měření odolnosti laků vůči UV záření používáme UV-A a UV-B komory. V komorách s kyselou solnou mlhou (Q-FOG) testujeme odolnost proti korozi našich laků i vyvíjených výrobků.

Další zařízení, jako je Taber Abraser, analytické váhy, zařízení na testování pevnosti v tahu a rychlé deformace atd., nám umožňují kontrolovat odolnost proti opotřebení, deformaci a měřit mechanické vlastnosti.

metalcolor-rd-bloc-3-cs.jpg
ŠVÝCARSKÁ KVALITA

TECHNOLOGIE PODÁNÍ BAREV

Naše laboratoř představuje nezbytnou podporu pro lakovací linky a kontrolu kvality. Lakovací linky jsou vybaveny různými testovacími zařízeními, jako je např:

  • XRF spektrometrie: Měření hmotnosti laku při povrchové úpravě
  • Spektrofotometr: Měření barevného odstínu
  • Izoskop: Měření tloušťky laku
  • Leskoměr: Měření lesku
  • Lineartester: Kontrola vytvrzení laku
ID: 437