ŠVÝCARSKÁ KVALITA

Odolnost našich laků neustále testujeme v naší laboratoři, abychom dále zlepšovali jejich vlastnosti

controle-qualite.jpg
NÁŠ ZÁVAZEK KE KVALITĚ

LIDÉ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zatímco někteří vnímají roční obrat jako dostatečný důkaz o úspěšnosti firmy, my ve společnosti Metalcolor bereme v potaz také naše zaměstnance, naše zákazníky a prostředí, v němž působíme.

image-certification-ecca-v2.jpg
ECCA PREMIUM®

Nové certifikace

ECCA Premium® je značka kvality a udržitelnosti pro předem lakované kovové výrobky určené pro venkovní aplikace. Tento štítek mohou získat i výrobky pro interiérové použití splňující požadavky.

Požadavky jsou rozděleny do čtyř kategorií:

 • Kvalita výrobku
 • Udržitelnost výrobku
 • Kvalita výroby
 • Udržitelnost výroby

Tato značka je udělena pouze výrobcům cívek, kteří prošli přísnými inspekcemi prováděnými řádně certifikovanými nezávislými kontrolními orgány, potvrzujícími, že výrobky splňují požadavky a testovací normy podle EN 1396, EN 10169 a EN 13523.

Stáhněte si certifikaci

iso.jpg
CERTIFIKÁTY ISO

NÁŠ PŘÍSTUP K DOKONALOSTI

 • ISO 9001 Certifikace managementu kvality: kvalita řízení a služeb
 • ISO 45001 Certifikace v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti: bezpečnost a pracovní podmínky zaměstnanců
 • ISO 14001 Certifikace environmentálního managementu: opatření k ochraně životního prostředí
 • ISO 50001 Certifikace hospodaření s energií: kvalita našeho hospodaření s energií
controle-qualite.jpg
ISO 9001

MANAGEMENT KVALITY

Požadavky mezinárodní normy ISO 9001 zahrnují:

 • Prokazování naší schopnosti dodat výrobek, který splňuje požadavky našich zákazníků a platné předpisy.
 • Zvyšování spokojenosti zákazníků aplikací našeho systému managementu včetně našich postupů neustálého zlepšování a zajištění souladu s požadavky našich zákazníků a s platnými předpisy. 

Stáhněte si certifikaci

securite.jpg
ISO 45001

MANAGEMENT BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

ISO 45001 je uznávaným systémem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroluje a systematicky řídí potenciální nebezpečí a související rizika. Bezpečné a zdravé pracovní prostředí se snažíme zajišťovat v celé naší společnosti. 

Stáhněte si certifikaci

environnement.jpg
ISO 14001

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT

Norma ISO 14001 předkládá praktické nástroje pro řízení environmentální odpovědnosti, které zahrnují formulování cílů a zavádění environmentální politiky.  

Stáhněte si certifikaci

energy_efficiency.jpg
ISO 50001

HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

ISO 50001 stanovuje pokyny pro zavedení efektivního systému hospodaření s energií s cílem zvýšit energetickou účinnost. Tento nástroj nám umožňuje optimalizovat náklady na energii a omezit dopad na globální oteplování.

Stáhněte si certifikaci

certification-iso.jpg
NÁŠ ZÁVAZEK K OCHRANĚ KLIMATU

ELIMINACE ZNEČIŠTĚNÍ U ZDROJE

Ekologie je důležitým aspektem úspěchu společnosti METALCOLOR. Ve snaze dosáhnout našich ekologických cílů společnost v roce 2009 zavedla systém environmentálního managementu ISO 14001. Společnost vždy prosazovala princip eliminace znečištění u zdroje a tomuto účelu jsou přizpůsobeny i její manipulační metody.

Environmentální plán společnosti METALCOLOR definuje ekologické cíle z hlediska snižování spotřeby energie a redukce emisí CO2 při současném zvyšování produkce. Naše společnost je členem Švýcarské agentury pro úsporu energie (Swiss Energy Saving Agency), organizace vytvořené švýcarskou federální vládou na pomoc společnostem při implementaci realistických projektů pro snižování spotřeby energie. Stanovili jsme si ambiciózní cíle a učinili formální závazek u švýcarských úřadů ohledně snižování spotřeby energie a emisí CO2.

Stáhněte si certifikaci

metalcolor_image_certificat_cyber_safe_v1.jpg
Kybernetická bezpečnost

Odpovědné řízení kybernetické bezpečnosti

Značka Kybernetická bezpečnost certifikuje implementaci odpovědného řízení kybernetické bezpečnosti. Demonstruje proaktivní přístup k IT rizikům a prokazuje, že byla implementována konkrétní opatření vyžadovaná značkou:

 • Ovládání našich rizik a zlepšení naší odolnosti vůči kybernetickým útokům
 • Demonstrovat dobré praxe a zodpovědnost
 • Posílení důvěry našich zákazníků a partnerů
 • Následná opatření
 • Demonstrovat, že identifikované nedostatky a zranitelnosti jsou řešeny a opraveny

Stáhněte si certifikaci

ID: 302