ŠVÝCARSKÁ KVALITA

Odolnost našich laků neustále testujeme v naší laboratoři, abychom dále zlepšovali jejich vlastnosti

metalcolor-eco.jpg
ZÁVAZEK

NÁŠ ZÁVAZEK K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • Využívání lokálně produkované obnovitelné energie
  • Využití a likvidace emisí těkavých organických látek
  • Optimalizace spotřeby surovin
  • Snížení spotřeby energie
  • Snížení emisí CO2
  • Minimalizace odpadu a nakládání s odpady
  • Zlepšování životnosti výrobků
  • Dodržování evropských nařízení REACH
  • Dobrovolná účast ve Švýcarském programu soukromého sektoru Energetické agentury (EnAW)

Boj s odpadem, efektivní využívání zdrojů a ochrana životního prostředí jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Klíčem k úspěchu společnosti Metalcolor je snížení našeho dopadu na životní prostředí a investice do energetické efektivity našich výrobních zařízení.

certification-iso.jpg
CERTIFIKÁTY ISO

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Certifikace ISO 50001 je důkazem našeho efektivního hospodaření s energií: snížení emisí CO2 a spotřeby energie. Certifikace ISO 14001, kterou vlastníme od roku 2009, demonstruje náš optimální environmentální management a naši ekologickou stopu.

swiss-coated.jpg
ŠVÝCARSKÉ A EVROPSKÉ PŘEDPISY

SNÍŽENÍ EMISÍ CO2

Naše laky splňují požadavky a předpisy REACH. Společnost Metalcolor je součástí Švýcarského programu soukromého sektoru Energetické agentury (EnAW). Jeho cíle jsou ambiciózní a náročné. Ve formálních dohodách se švýcarskými orgány (Federální úřad pro životní prostředí, FOEN) jsme se zavázali snižovat emise CO2 a spotřebu energie.

Certifikáty
ID: 297