SZWAJCARSKA JAKOŚĆ

Nieustannie testujemy trwałość naszych powłok lakierniczych w naszym laboratorium, aby poprawić ich parametry

controle-qualite.jpg
STAWIAMY NA JAKOŚĆ

LUDZIE I ŚRODOWISKO

Podczas gdy niektórzy postrzegają roczny obrót jako wystarczający dowód sukcesu firmy, w firmie Metalcolor poważnie traktujemy naszych pracowników, kontrahentów i środowisko, w którym działamy.

image-certification-ecca-v2.jpg
ECCA PREMIUM®

Nowa certyfikacja

ECCA Premium® to znak jakości i zrównoważonego rozwoju dla produktów metalowych malowanych wstępnie, przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. Ten znak może również otrzymać produkty do zastosowań wewnętrznych, które spełniają wymagania.

Wymagania podzielone są na cztery kategorie:

 • Jakość produktu
 • Zrównoważony rozwój produktu
 • Jakość produkcji
 • Zrównoważony rozwój produkcji

Znak jest przyznawany tylko producentom taśm stalowych, którzy przeszli rygorystyczne kontrole przeprowadzane przez odpowiednio certyfikowane niezależne jednostki audytu, potwierdzając, że produkty spełniają wymagania i standardy testowe zgodnie z normami EN 1396, EN 10169 i EN 13523.

Pobierz certyfikat

iso.jpg
CERTYFIKACJA ISO

DĄŻENIE KU DOSKONAŁOŚCI

 • Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001: jakość zarządzania i usług.
 • Certyfikat ISO 45001 Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem: bezpieczeństwo pracowników i warunki pracy
 • Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: ochrona środowiska
 • Certyfikat Zarządzania Energią ISO 50001: jakość naszego zarządzania energią.
controle-qualite.jpg
ISO 9001

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wymagania międzynarodowej normy ISO 9001 obejmują:

 • Wykazanie naszej zdolności do dostarczania produktu spełniającego wymagania naszych klientów i obowiązujących wymogów prawnych.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów poprzez zastosowanie naszego systemu zarządzania, w tym ciągłych procesów naszego doskonalenia, oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami naszych klientów i wymogami regulacyjnymi.

Pobierz certyfikat

securite.jpg
ISO 45001

ZARZĄDZANIA ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM

ISO 45001 to uznany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy poprzez kontrolowanie i systematyczne zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami i związanym z nimi ryzykiem. Staramy się oferować bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w całej firmie.

Pobierz certyfikat

environnement.jpg
ISO 14001

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ISO 14001 dostarcza praktyczne narzędzia do odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem, w tym formułowania celów i wprowadzanie polityki środowiskowej.

Pobierz certyfikat

energy_efficiency.jpg
ISO 50001

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

ISO 50001 zawiera wytyczne dotyczące wprowadzenia skutecznego systemu zarządzania energią w celu zwiększenia efektywności energetycznej. To narzędzie pozwala nam optymalizować koszty energii i zmniejszać nasz wpływ na globalne ocieplenie.

Pobierz certyfikat

certification-iso.jpg
Nasz wkład w ochronę klimatu

Eliminacja zanieczyszczeń u źródła

Ekologia jest ważnym aspektem w sukcesie firmy METALCOLOR. W staraniach do osiągnięcia naszych celów ekologicznych firma wprowadziła system zarządzania środowiskiem ISO 14001 w 2009 roku. Firma zawsze wyznawał zasady ę eliminacji zanieczyszczenia u jego źródła i dlatego nasza produkcja oraz metody działania są ukierunkowane na ten cel.

METALCOLOR w swoim planie oddziaływania na środowisko zdefiniował następujące cele ekologiczne: obniżenie konsumpcji energii oraz redukcję emisji CO2 przy jednoczesnym wzroście produkcji. Nasza firma jest członkiem Szwajcarskiej Agencji Oszczędzania Energii, organizacji u t wor zone j przez szwajcarsk urząd fe de ralny, by wspie rać f ir my pr z y wprowadzaniu realistycznych projektów oszczędzania energii. Zdefiniowaliśmy a mbitne ce le i zrobiliśmy for malne zobowiązanie ze szwajcarskimi władzami dotyczące redukcji zużycia energii i emisji CO2.

Pobierz certyfikat

metalcolor_image_certificat_cyber_safe_v1.jpg
Bezpieczeństwo Cybernetyczne

Odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym

Etykieta Bezpieczeństwo Cybernetyczne certyfikuje wdrożenie odpowiedzialnego zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. Demonstruje proaktywne podejście do ryzyka IT i pokazuje, że zostały wdrożone konkretyczne środki wymagane przez etykietę:

 • Kontrolowanie naszych ryzyk i poprawa naszej odporności na ataki cybernetyczne
 • Demonstracja dobrych praktyk i odpowiedzialności
 • Wzmacnianie zaufania naszych klientów i partnerów
 • Środki następcze
 • Demonstracja, że zidentyfikowane błędy i podatności są adresowane i korygowane

Pobierz certyfikat

ID: 330